• Napisz do nas:Contact us:

  Thanks!

  <!--:pl-->Dziękujemy skontaktujemy się z tobą.<!--:--><!--:en-->Thank you we will answer soon<!--:-->

  error key Required fields not completed correctly.

 • Nasz adres:

  PRO SCIENCE Polska Sp. z o.o.
  Pomorski Park
  Naukowo-Technologiczny
  Al. Zwycięstwa 96/98, biuro 117
  81-451 Gdynia


  Biuro Gdańsk

  PRO-SCIENCE.eu Marek Kuźbicki
  ul.Rzeźnicka 2/65
  80-822 Gdańsk
  NIP: 965-206-09-57

  Our Location:

  PRO-SCIENCE Ltd.
  Pomeranian
  Science & Technology Park
  Al. Zwyciestwa 96/98, office 117
  81-451 Gdynia, Poland


  Gdansk Office

  PRO-SCIENCE.eu Marek Kuzbicki
  ul.Rzeznicka 2/65
  80-822 Gdansk
  VAT ID: PL9562060957
 • Kontakt:

  Telefon biuro:
  (+48) 58 333 44 97
  Telefon kom:
  (+48) 533 30 38 63
  Fax:
  (+48) 58 739 72 77

  NIP: 58-33-10-10-87
  REGON:220884773

  Contact:

  Office Phone:(+48) 58 333 44
  Mobile: (+48) 533 30 38 63
  Fax:(+48) 58 739 72 77
  VAT ID: PL5833101087
 • open panel
 • Home
 • SzkoleniaCustom Workshops

SzkoleniaCustom Workshops


Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, możemy zaoferować jedyne w swoim rodzaju szkolenia i kursy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, pozwalające nam organizować zarówno szkolenia z zakresu najnowszych technik biologii molekularnej jak i szkolenia biznesowe. Naszą ofertę kierujemy do firm oraz naukowców, którzy chcą poszerzać swoje umiejętności i wiedzę.

 

TERMINY SZKOLEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE BIOKADRY.PL

 

Aktualna lista szkoleń:

GLP - system jakości jednostek badawczych

 Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania systemu GLP, wymagań prawnych oraz kryteriów jakie powinna spełniać jednostka badawcza ubiegająca się o certyfikację GLP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurą wdrożenia systemu GLP, począwszy od przygotowania laboratorium i złożenia wniosku, poprzez inspekcję i jej końcową ocenę, aż do uzyskania certyfikatu GLP oraz wpisania laboratorium do wykazu jednostek badawczych, które uzyskały certyfikaty zgodności z zasadami GLP od polskiej jednostki ds. monitorowania DPL. więcej

Podstawy teoretyczne oraz zasady wykonywania analiz HPLC - poziom podstawowy

 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe procesy fizyczne zachodzące podczas rozdziału, budowa i działanie sprzętu, a także właściwości i parametry układów chromatograficznych. Zaprezentowane zostaną metody stosowane przy technice HPLC oraz przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne. więcej

Wykorzystanie technik PCR i Real-Time PCR w badaniach naukowych, diagnostyce i przemyśle

 Celem kursu jest prezentacja możliwości wykorzystania technik: PCR i Real-Time PCR w badaniach naukowych, diagnostyce molekularnej oraz w przemyśle. W części praktycznej, uczestnicy samodzielnie przygotują reakcje PCR (Dzień 1.) i Real-Time PCR (Dzień 2.) oraz przeprowadzą analizę i interpretację wyników. Omówimy wykorzystywane techniki, które bazują na klasycznej reakcji PCR, np.: PCR-RFLP, RT-PCR, qPCR i wiele innych. więcej

HPLC poziom zaawansowany. Walidacja metody. Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

 Celem kursu jest poszerzenie informacji na temat wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne zastosowania  techniki HPLC w laboratoriach naukowych i przemyśle. Zaprezentowane zostaną sposoby walidacji metod analitycznych na przykładzie technik chromatograficznych. więcej

Nowy kurs szybkiego klonowania

 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami klonowania genów do wektorów ekspresyjnych oraz analizą ich ekspresji. Główny nacisk położony jest na praktyczne aspekty tych działań, począwszy od planowania prawidłowej strategii klonowania poprzez dobranie optymalnych metod eksperymentalnych, aż po szybką i wydajną analizę naprodukowanych białek. Zaletą kursu jest prezentacja metod pozwalających na maksymalne skrócenie czasu całości procedury, w idealnym przypadku do trzech dni.  więcej

Badanie cytotoksyczności związków chemicznych

 Celem kursu jest pokazanie możliwości, jakie daje wykorzystanie linii komórkowych do badań toksyczności m.in. związków chemicznych, kosmetyków, farmaceutyków. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się projektować doświadczenia mające na celu zidentyfikowanie stopnia szkodliwości farmaceutyków i innych substancji pochodzenia chemicznego. więcej

Jak skutecznie pisać publikacje naukowe

 W trakcie szkoleń udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Od czego zacząć? Jak sprawić, aby mój tekst był jasny i zrozumiały? Jak unikać najgroźniejszych błędów? Jak przedstawiać dane, aby uwypuklić najważniejsze obserwacje? W jaki sposób analizować prace innych autorów, aby samemu pisać coraz lepiej? więcej

Zrozumieć osobowość - czyli skuteczne zarządzanie zespołem

 Efektywność przywództwa zależy od jakości budowanych relacji. Konwencjonalne metody kierowania ludźmi już dzisiaj nie wystarczają. Aktualnie przewagę zyskują ci, którzy potrafią zdobyć serca i umysły swoich pracowników i otaczają się pracownikami lepszymi od siebie. Takie przywództwo wymaga wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, samooceny i sporej dawki wiedzy psychologicznej. Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zarządzania uczestników, poprzez zdobycie umiejętności rozpoznawania cech osobowości swoich i innych członków zespołu, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu motywacji, kierowania i rozwijania pracowników zgodnie z ich naturalnymi predyspozycjami psychicznymi, cechami osobowości i temperamentu. więcej

Zastosowanie LC-MS w analizie chemicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej

 Celem kursu jest przedstawienie techniki LC-MS i jej zastosowanie w analizach chemicznych, farmaceutycznych, medycznych czy kosmetycznych. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną sposoby przygotowania próbki do analizy, wykonane zostaną widma substancji chemicznych, farmaceutyków i kosmetyków. Przedstawione zostaną zasady doboru parametrów pracy urządzeń. Podczas części seminaryjnej analizowane będą wyniki uzyskane podczas części laboratoryjnej. więcej

Zagrożenia biologiczne. Szybkie metody diagnostyki patogenów trzeciej klasy

 Celem kursu jest wskazanie zagrożeń biologicznych XXI wieku oraz przedstawienie szybkich metod wykrywania patogenów, które mogą zostać użyte jako potencjalna broń biologiczna. Podczas szkolenia omówione zostaną szybkie i czułe metody wykrywania patogenów bakteryjnych i wirusowych. Przedstawione zostaną techniki molekularne (PCR, Real-time PCR) oraz biochemiczne (namnażanie na selektywnych podłożach). Zaprezentowane zostaną także najnowsze rozwiązania łączące w sobie zalety testów molekularnych i klasycznego namnażania na podłożach różnicujących. więcej

Nowe ustawodawstwo w kontroli jakości kosmetyków

 Celem kursu jest przybliżenie zasad i przepisów dotyczących zgłaszania nowych produktów i kontroli jakości produktów kosmetycznych. W ramach szkolenia przedstawione i omówione zostaną: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące produktów kosmetycznych, zasady zgłaszania kosmetyków za pośrednictwem portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), normy zharmonizowane (GMP, metody mikrobiologiczne i analityczne), zasady kontroli jakości zgodne z GMP. więcej

Projektowanie i optymalizacja reakcji PCR

 Celem kursu jest prezentacja zasad projektowania i optymalizacji eksperymentów, w których wykorzystuje się technikę amplifikacji DNA za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). W części praktycznej szkolenia, uczestnicy nauczą się wyszukiwania i pozyskiwania sekwencji z banków genów (GenBank i ENSEMBL) oraz samodzielnie zaprojektują własne pary starterów do reakcji PCR za pomocą programów dostępnych online i sprawdzą ich specyficzność za pomocą programu BLAST. Omówimy również ogólne zasady projektowania i stosowania sond molekularnych,  zasady zamawiania i przechowywania sond i starterów, a także zaprojektujemy własne sondy.  więcej
 

Sztuka motywacji - czyli jak skutecznie motywować niezmotywowanych

 Szkolenie ma charakter warsztatu, podczas którego uczestnicy poznają dokonania psychologii motywacji, poznają narzędzia skutecznego motywowania, oraz nabędą umiejętności w obszarze motywowania innych i uświadomienia czynników ryzyka, które wpływają na pojawienie się zjawiska wypalenia zawodowego. Dowiedzą się również, jak umiejętnie planować priorytety swoje, pracowników i całego zespołu. Nauczą się także odkrywania i wykorzystania swoich naturalnych zdolności, potencjału i zasobów. Warsztat dotyka również tematyki radzenia sobie ze stresem, równowagi emocjonalnej oraz budowania własnej efektywności, jako menadżera. więcej

Zastosowanie techniki PCR w przemyśle spożywczym

 Celem kursu jest prezentacja metod biologii molekularnej stosowanych w badaniu produktów spożywczych, w szczególności metod opierających się na technice PCR, zasady wykonywania oznaczeń, interpretacji wyników, zalet a także ograniczeń stosowania technik bazujących na amplifikacji DNA. Metody biologii molekularnej są wykorzystywane m.in. do identyfikacji zanieczyszczeń produktów spożywczych mikroorganizmami (bakteriami i grzybami) oraz substancjami pochodzącymi z innych procesów technologicznych, określania składu gatunkowego wyrobów spożywczych (np. ujawniania przypadków fałszowania żywności) oraz umożliwiających identyfikację żywności genetycznie modyfikowanej. więcej
 

This was all over two veto complaints, but they took the face of the customer, rather of the writer, which real pisses me off do my english essay for me Submit university50-100 Be thrifty not to utter of those opportunities in the generalities that I sustain. Cordell proclaimed, Pop quiz! key row.

© 2012 PRO-SCIENCE.eu
Powered By DynamiX